امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 ای مردم ، در صفات عالی و پسندیده با یكدیگر رقابت كنید و در به دست آوردن فرصتهای نیك سرعت نمایید، آن عمل خیری را كه در انجامش سرعت نداشته اید، كاری شایسته نشمارید، با در آغوش گرفتن شاهد پیروزی سپاس و ستایش دیگران را به دست آورید با سستی در كارهای نیك و با تنبلی خویشتن را مورد ملامت قرار ندهید.

أیها الناس نافسوا فی المكارم و سارعوا فی المغانم و لا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسبوا الحمد بالنجح ، و لا تكسبوا بالمطل ذما، فمهما یكن لأحد عند أحد صنیعة له رأی أنه لا یقوم بشكرها فالله له بمكافاته ، فإنه أجزل عطاء و أعظم أجرا.

بحار الانوار، ج 78، ص 121

شنبه 22/10/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName