امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 از حضرت پرسیدند فضیلت چیست ؟ فرمودند: "مالك زبان بودن و بذل نیكی ".

قیل له ما الفضل ؟ قال (ع ): ملك اللسان و بذل الإحسان .

بلاغة الحسین (ع )، 332

شنبه 22/10/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName