الا ... اى محرم!
توسط : حامد...
 

الا ... اى محرم!

تو آن خشم خونین خلق خدایى كه از حنجر سرخ و پاك شهیدان برون زد تو بغض گلوى تمام ستمدیدگانى كه در كربلا - نیمروزى به یكباره تركید تو خون دل و دیده روزگارى كه با خنجر كینه توز ستم، بر زمین ریخت تو خون خدایى كه با خاك آمیخت تو شبرنگ سرخى، كه در سالهاى سیاهى درخشید .

 الا ... اى محرم!

تو خشم گره خورده سالیانى، تو آتشفشانى تو بر ظلم دشمن گواهى تو بر شور ایمان پاكان نشانى تو هفتاد آیه، تو هفتاد سوره، تو هفتاد رمز حیاتى تو پیغام فریاد سرخ زمانى تو، موجى ز دریاى عصیان و خشمى كه افتان و خیزان رسیده است‏بر ساحل روزگاران

 الا .. . اى محرم!

تو فجرى، تو نصرى تویى «لیله القدر» مردم تو رعدى ، تو برقى تو طوفان طفى تویى غرش تندر كوهساران!

الا ... اى محرم!

 تو یاد آور عشق و خون و حماسه تو دانشگه بى نظیر جهاد و شهادت تویى مظهر «ثار» و «ایثار» یاران

الا ... اى محرم!

به هنگام و هنگامه هجرى كاروان شهیدان تو آن راهبان روانبخش و مهمان‏نوازى كه در پاى رهپوى آزادگان لاله ارغوان مى‏فشانى

الا ... اى محرم!

 به چشم و دل قهرمانان و آزاد مردان كه همواره بر ضد بیداد، قامت كشیدند و در صفحه سرخ تاریخ، زیباترین نقش جاوید را آفریدند تو آن آشناى كهن یاد و دشمن‏ستیزى كه همواره در یادشانى

الا .. . اى محرم!

 تو آن كیمیاى دگرگونه‏سازى كه مرگ حیات آفرین را - به نام «شهادت‏» به اكسیر عشقى كه در التهاب سر انگشت‏سحرآفرینت نهفته است. چو شهدى مصفا و شیرین به كام پذیرندگان مى‏چشانى!

شنبه 22/10/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName