امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 بهای شما چیزی جز بهشت نیست ، پس خود را به غیر آن مفروشید، زیرا هر كس به دنیا راضی گردد ( هدفش فقط رسیدن به دنیا باشد ) به چیزی پست راضی شده است .

لیس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبیعوها بغیرها فإنه من رضی من الله بالدنیا فقد رضی بالخیس .

بلاغة الحسین (ع )، ص 308

شنبه 22/10/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName