قفس و پرواز
 

چه سرنوشت غم انگیزی كه كرم ابریشم تمام عمر ،‌ قفس می بافت ولی به فكر پریدن بود !

شنبه 22/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName