ماه غم

سلام من به محرم به ماه دلبر زینب                  به اشک سینه زنانش که داره مادر زینب
سلام من به محرم به آنکه صاحب آن است          به کاروان بهاری که در مسیر خزان است
سلام من به محرم به پرچم غم زهرا                 به پرچم غم زهرا به قامت خم زهرا
سلام من به محرم به نا ز اشک ابالفضل            به آن دو دست قشنگ وبه زخم مشک ابالفضل
سلام من به محرم که برتر از رمضان است        همه شبش شب قدر وفضیلتش به ازآن است

جمعه 21/10/1386 - 23:50
پسندیدم 0
UserName