مسافرت و حاملگی
توسط : Hesamiz

مسافرت برای حاملگی های بی خطر ,مجاز است. سه ماهه دوم بهترین زمان برای مسافرت است وهر كار دیگر!!!. در ابن دوران هم شانس سقط پایین است هم دوران ویار را پشت سر گذاشتید.

دقت داشته باشید كه بعضی آژانسها  به خانمهای حامله بیش از 32 هفته اجازه پرواز نمی دهند

یك نكته در مورد Security gate كه در فرودگاه ها از آن عبور می كنیم حاوی اشعه Xنیستندوجای نگرانی نیست فقطMetal Detector هستند ولی چمدانها از  مسیر حاوی اشعهX  عبورمی كنند.

همچنین فشار داخل هواپیما تنظیم شده است وضرری برای شما و جنین ندارد.

 

*در حین نشستن هم مرتب شست پای خود را تكان دهید , پا را خم و راست كنید ,راه بروید تا خون جریان پیدا كند.
*حاملگی و پرواز طولانی از ریسك فاكتور های لخته شدن خون می باشد كه می توان از جورابهای مخصوص برای افزایش جریان خون استفادده كرد (از دارو خانه تهیه می شود)


*از غذای كم و سبك در حین مسافرت استفاده كنید.

*آشامیدن در طول مسافرت بسیار مهم است بخصوص زمانی كه با هواپیما مسافرت می كنید رطوبت هوا در طی مسافرت هوایی در حدود 15 تا 20 درصد نگهداشته می شودولی وضعیت مناسب حفظ رطوبت هوا بین 40 تا 60 درصد است. رطوبت زیر 20 درصد مثل رطوبت صحرا است . با كاهش رطوبت ,رطوبت شما با تنفس كاهش می یابد واین امر می تواند باعث كم آبی بدن مادر شود و كم آبی گاه خطر  زایمان زودرس را افزایش می دهد. زنان باردار باید طی مسافرت حداقل 2 لیوان آب در ساعت بنوشند.


*اگر با ماشین مسافرت می كنیددر فواصل كوتاه استراحت كنید وكمی راه بروید


سفر خوش

جمعه 21/10/1386 - 22:27
پسندیدم 0
UserName