...
توسط :

من برای سال ها مینویسم ......
سال ها بعد كه چشمان تو عاشق میشوند.......
افسوس كه قصه ی مادربزرگ درست بود......
همیشه یكی بود یكی نبود.

كاش دوستی ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتی دستت زخم می شه چشمت گریه میكنه و وقتی چشمت گریه می كنه دستت اشكشو پاك می كنه.

 

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد بهت قول نمیدم که می خندومت ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز نخواستی به حرفهام گوش بدی خبرم کن........قول می دم که خیلی ساکت باشم اگه یه روز خواستی در بری بازم خبرم کن......قول نمی دم که ازت بخوام وایسی اما میتونم باهات بدوم اما.....................اگه یه روز سراغم رو گرفتیو خبری نشد..........سریع به دیدنم بیا حتمآ بهت احتیاج دارم....

 

آدم ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند... و گنجشکها جدی جدی می میرند... آدمها شوخی شوخی زخم می زنند... و قلبها جدی جدی می شکنند... و تو شوخی شوخی لبخند می زنی... و من جدی جدی عاشق میشم...

 

هی فلانی می دانی ؟ می گویند رسم زندگی چنین است...

می آیند.... می مانند.... عادت می دهند.... ومی روند.

وتو در خود می مانی و توتنها می مانی

راستی نگفتی رسم تونیز چنین است؟.... مثل همه فلانی ها....؟

 

اگر كسی دیوونت بود تو عاشقش باشاگرعاشقت باشه تو دوستش داشته باشاگر دوستت داشته باشه بهش علاقه نشون بدهاگر بهت علاقه نشون داد فقط لبخند بزناینطوری وقتی همیشه یك پله ازش عقب باشی اگر یه وقت خسته شد و یك پله جا موند تازه میشین مثل هم

 میبینی هنوز همانم ، همان قدر عاشق، همان قدر بی دل ، هر روز که میگذرد نگاهت عاشقترم میکند و لبخندت شیفته ترم ، خدا میداند که چقدر به خاطر نبودنت گریه میکنم ...

 

میدوزم

 شادی را به غم

زیاد را به كم

درخت را به ریشه

گاهی را به همیشه

ستاره را به آسمان

زمین را به كهكشان

كهنه را به نو

و

.

.

.

 

 

کسایی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم. ما گریه می کنیم برای کسایی که به فکرمون نیستن. و ما به فکر کسایی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمی کنن

 

زندگی دفتری از خاطرهاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ،چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم....

 

زندگی با دنیا امدن ادمها شروع نمی شود ، اگر چنین بود هر روز غنیمتی بود ، زندگی خیلی بعد شروع می شود ، و گاهی هم خیلی دیر ، تازه اگر حرف آن زندگی هایی را نزنیم که شروع نشده تمام می شود.

 

 

جمعه 21/10/1386 - 21:1
پسندیدم 0
UserName