عشق ...
توسط : ادیسه

می توانی در انتهای شب

پنهان شوی ،

تغییر چهره دهی ،

شهرت را عوض کنی

و حتی ، نامت را .

می توانی مرا نیز از یاد ببری ؛

اما  از « عشق » گریزی نیست !!! 

 

جمعه 21/10/1386 - 20:53
پسندیدم 0
UserName