خوب زیستن...
توسط : نگارینا
 

 

 

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود.

                                                        هیوز

جمعه 21/10/1386 - 20:39
پسندیدم 0
UserName