یا حسین...
توسط : bluelady

یا حسین تو اسماعیل ذبح شده خدائی و رویای به حقیقت پیوسته ابراهیم


جمعه 21/10/1386 - 19:56
پسندیدم 0
UserName