جمعه ای دیگر گذشت
توسط : mandegary
باز هم روزی دیگر در آرزویت بودم . آنقدر انتظار كشیدم كه روشنایی خورشید به ظلمات شب رسید . در انتظارت ساعت دیواری را نگاه می كنم ، سحر به یادم می آورد كه جمعه ای دیگر گذشت و نیامدی ....
مولا جان كجائی...
جمعه 21/10/1386 - 19:25
پسندیدم 0
UserName