روضه های کربلا
توسط : سیدحسنی

* مـضـطـر و دلـخـسـته و زار و حزین **
                            **
بـر جـگر دارم شـــرار زهــــر کـیــن **
          **
مــی کـــشـم از درد پـا روی زمــیــن **
                            **
گـشتــه در ایـن لحـظه های واپـسین **
          **
اشـک چـشـم و خـون لبـهایـم اجـیـر **

   ** بر دلم،شور و نوای کربلاست ... أشهد من،روضه های کربلاست **

جمعه 21/10/1386 - 18:40
پسندیدم 0
UserName