اهل دنیا
توسط : رامينا

به نام خدا

از حضرت علی (ع) روایت است که

پروردگار در شب معراج به نبی اکرم (ص) فرمود :

" ای احمد ، من از سه گروه از بندگانم در شگفتم ،

بنده ای که داخل نماز می شود و می داند به سوی چه کسی دست بلند کرده و با چه کسی رو به رو شده است ، با این حال چرت می زند ،

بنده ای که مخارج روزانه خود را دارد و با این حال به فکر فردایش است .

بنده ای که یقین ندارد که من از او راضی و خشنودم  و یا در خشم وغضب ، با این حال لب به خنده میگشاید "

" اهل دنیا کسی است که خنده اش زیاد و خواب و خشمش فراوان است .

خشنودیش کم و به قضای الهی راضی نیست .

هنگام اطاعت من کسل و هنگام نافرمانی ام قهرمان است .

آرزویش دور و دراز و مرگش نزدیک است .

نفسش را بازجویی نمیکند

بهره اش اندک و سخن گفتنش زیاد است .

سپاسگزار نیست وبر گرفتاری ها صبر ندارد

خود را به کارهای خیر می ستاید و حال آنکه اصلا انجام نمیدهد ."

جمعه 21/10/1386 - 18:37
پسندیدم 0
UserName