برابری........
توسط : bluelady

آدمها با هم برابرند ، اما پولدارها محترمترند . . همه آدمها با هم برابرند ، اما بچه ها واجبترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما خانمها مقدمترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما سیاهها بدبختترند و سفیدها برترند... البته تبعیضی در كارنیست . در كل همه آدمها با هم برابرند ، اما بعضیها برابرترند...

جمعه 21/10/1386 - 18:33
پسندیدم 0
UserName