روایت
توسط : aftab

امام حسین (ع):

غافلگیر كردن بنده از جانب خداوند به این شكل است كه به او نعمت فراوان دهد و توفیق شكرگزارى را از او بگیرد.

جمعه 21/10/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName