باز محرم رسید........
توسط : bluelady

باز محرم رسید، دلم چه ماتمزده

کسی میان این دل، خیمه ماتم زده


باز محرم رسید، شدم چه حیران و مست

از این همه عاشقی، دوباره ام مست مست


باز محرم رسید، میکده ها وا شدند

تمام عاشقانت، واله و شیدا شدند


باز محرم رسید، این من و گریه هایم

رفع عطش می کند، فرات اشک هایم


باز محرم رسید، شهر سیه پوش توست

دل ، نگران رنج خواهر مظلوم توست


باز محرم رسید، مدرسه عشق باز

کلاس درس زینب، کار نموده آغاز


باز محرم رسید، وعده گه بیدلان

فصل جنون و مستی، صاحبِ صاحبدلان


باز محرم رسید، تا سحر آواره ام

میان میخانه ها، مستم و دیوانه ام


باز محرم رسید، عاشقی سوداگریست

گرمی بازار عشق، شور دل زینبیست

جمعه 21/10/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName