در مصرف گاز صرفه جویی...
توسط : bluelady

فقط با روشن کردن یک بخاری اضافه شما هم در تعطیلیه مدارس ،دانشگاها و ادارات سهیم شوید.

(هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم....)

جمعه 21/10/1386 - 18:19
پسندیدم 0
UserName