سروش بیداری
توسط : aftab
دل جز عشق تو نپوید هرگز
جز محنت و درد تو نجوید هرگز
صحراى دلم عشق تو شورستان كرد
تا مهر كسى دگر نروید هرگز

محرم ماه قیام و پیام مى‏باشد كه دل‏هاى شیداى نیكان و مشتاقان را به سوى مراد و محبوبشان معطوف سازد، ایام حماسه و عاطفه با فرا رسیدن این ماه آغاز مى‏گردد تا شیفتگان معرفت و عاشقان ایثار را با كاروان كربلا همراه و هم نوا سازد، تا شور و شعور عاشورایى، دیگر بار احیاء گردد و ارادت علاقه‏مندان به سرور و سالار صاحب دلان فزونى یابد و روح انسان‏ها از زندان نفس رهانیده شوند و افراد مغلوب هوى و هوس از غل و زنجیر امیال فناپذیر آزاد گردند و به جانب قلّه‏هاى كمال و معنویت رهنمون گردیدند. محرم مى‏آید تا پیام پارسایى و پرهیزگارى به ارمغان آورد و سروش بیدارى سر دهد و روح سلحشورى و شهامت را زنده كند حقیقت شعار تمام با شعور كل یوم عاشورا و كل ارض كربلا را فریاد نماید و آموزه‏هاى مكتب حسینى را آموزش دهد و آواى فداكارى و مقاومت در برابر بیداد را در جهان هستى طنین افكند. طلسم استكبار و استبداد را در هم شكند و به افسون ناامیدى در برابر زورگویان و قدرت طلبان به ظاهر غالب، خاتمه دهد. وسوسه خنّاسان و خدعه اغواگران را خنثى نماید و شعار «هیهات منّا الذّله» را عملى سازد و پرچم پرافتخار نهضت حسینى را در فرازین نقطه جهان به اهتزاز در مى‏آورد. كربلا صرفاً آرایشى نظامى نمى‏باشد بلكه علاوه بر بعد سیاسى نوعى عشق و عاطفه و اوج عرفانى در آن دیده مى‏شود كه دل‏ها مى‏توانند خود را به چنین ویژگى عاشورا نزدیك نمایند و پس از همدلى با عاشورا، انرژى و توان خود را در خدمت جامعه و در جهت رشد و بالندگى معنوى بكار گیرند. اصولاً همه تلاش‏ها، توصیه‏ها و تأكیدها بر این اساس استوار است كه از صحنه‏هاى حماسى كربلا جان بگیریم نه آن كه بى رمق شویم و بى تفاوت گردیم. در كربلا عقل و عاطفه و ایمان در هم مى‏آمیزد و چنان مسؤولیتى در احیا كنندگان این قیام بوجود مى‏آورد كه آنان را هم پیام رسان باورها و اعتقادات مقدس شیعه مى‏نماید.

جمعه 21/10/1386 - 18:17
پسندیدم 0
UserName