عاشورا از منظر دیگران
توسط : aftab
واشنگتن ایروینگ (مورخ مشهور آمریكایی) :

 

براى امام حسین(ع) ممكن بود كه زندگى خود را با تسلیم شدن ارادهء یزید نجات بخشد، لیكن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمى دادكه او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودى خود را برای قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشك و در ریگ هاى تفتیدهء کربلا، روح حسین(ع) فناناپذیر است.

 

اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من، ای حسین(ع)!                                                            

 

جمعه 21/10/1386 - 18:9
پسندیدم 0
UserName