عاشورا از منظر دیگران
توسط : aftab
ل. م.بوید :

 

در طى قرون، افراد بشر همیشه جرأت و پردلی و عظمت روح، بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست داشته اند و در همین هاست كه آزادى و عدالت هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم نمى شود. این بود شهامت و این بود عظمت امام حسین(ع). و من مسرورم كه با كسانى كه این فداكاری عظیم را از جان و دل ثنا مى گویند شركت كرده ام، هرچند كه 1300 سال از تاریخ آن گذشته است.
جمعه 21/10/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName