بخشش و گذشت
توسط : yase_nabi

آیا می خواهی به خودت كمكی فوری برسانی؟ با دیگران بخشنده باش تا ببینی چه احساس بزرگی پیدا می‌كنی.

جمعه 21/10/1386 - 18:4
پسندیدم 0
UserName