عاشورا از منظر دیگران
توسط : aftab
محمّد على جناح (قاعد اعظم پاكستان) :

 

هیچ نمونه اى از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسین(ع) از لحاظ فداكارى و تهوّر نشان داد در عالم پیدا نمى شود. به عقیدهء من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدى كه خود را در سرزمین عراق قربان كرد پیروى نمایند.
جمعه 21/10/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName