اطلاعات‭ ‬جدید‭ ‬درباره‭ ‬دستگاه های‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت
توسط : eman_babol

خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها‭ ‬و‭ ‬سیم كارت های‭ ‬كپی‭ ‬شده،‭ ‬غیرقانونی‭ ‬است‮.‬
یكی‭ ‬از‭ ‬فروشندگان‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬گفته‭ ‬بود‮:‬‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت‭ ‬استفاده‭ ‬می‮ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬‮(‬در‭ ‬یك‭ ‬خانواده‮)‬‭ ‬‮٢‬‭ ‬نفر‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دستگاه‭ ‬گوشی‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬افراد‭ ‬سودجو‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬یك‭ ‬سیم كارت‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كپی‭ ‬غیرمجاز،‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬بفروشند‮.

مشخصات‭ ‬دستگاه های‭ ‬كپی‭ ‬كننده‭ ‬سیم كارت

با‭ ‬یك‭ ‬جستجوی‭ ‬ساده،‭ ‬موتور‭ ‬جستجوی‭ ‬اینترنتی‭ ‬گوگل،‭ ‬برای‭ ‬عبارت‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬‮٦١‬‭ ‬هزار‭ ‬صفحه‭ ‬اینترنتی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬معرفی‭ ‬می‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬حاوی‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬و‭ ‬ده ها‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬مالزی،‭ ‬تایوان،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬است.كاربرد‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها،‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬كپی‭ ‬كردن‭ ‬یك‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬‮٢‬‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬دیگر،‭ ‬بلكه‭ ‬برعكس‭ ‬برای‭ ‬كپی‭ ‬كردن‭ ‬چند‭ ‬سیم كارت‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یك‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سوپر‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬می‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬قیمت‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی،‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬قیمت‭ ‬یك‭ ‬ساندویچ‭ ‬می‮ ‬باشد،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬ترجیح‭ ‬می‮ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬خرید‭ ‬یك‭ ‬سیم‭ ‬كارت،‭ ‬چند‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬چند‭ ‬گوشی‭ ‬تلفن‭ ‬همراه،‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نیست،‭ ‬این‭ ‬تكنولوژی‭ ‬ابداع‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬چندین‭ ‬خط‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬‮(‬تا‭ ‬‮٦١‬‭ ‬خط‮)‬‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یك‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬كپی‭ ‬شوند،‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬سوپر‭ ‬سیم ها‭ ‬بین‭ ‬‮٩٢‬‭ ‬تا‭ ‬‮٧٥‬‭ ‬دلار‭ ‬آمریكا‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬آن‭ ‬یك‭ ‬عدد‭ ‬كابل‭ ‬USB،‭ ‬یك‭ ‬عدد‭ ‬كارت‭ ‬خوان‭ ‬Card Reader‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬عدد‭ ‬CD‭ ‬نرم افزار‭ ‬مربوطه‭ ‬ارائه‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬
در‭ ‬این‭ ‬توضیحات‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كلیه‭ ‬سیم‭ ‬كارت های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ژوئن‭ ‬‮٢٠٠٢‬،‭ ‬دارای‭ ‬تكنولوژی‭ ‬COMP128V1‭ ‬می‮ ‬باشند،‭ ‬دفترچه‭ ‬آدرس‭ ‬سیم‭ ‬كارت هایی‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬ظرفیت‭ ‬ذخیره‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬‮٠٥٢‬‭ ‬مورد‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬می‮ ‬باشند،‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬COMP128V2‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬كپی‭ ‬كردن‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‮.

تكنولوژی‭ ‬سیم كارت های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬ایران

نكته‭ ‬اصلی‭ ‬درباره‭ ‬دستگاه های‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت،‭ ‬به‭ ‬تكنولوژی‭ ‬سیم‭ ‬كارت های‭ ‬قابل‭ ‬كپی‭ ‬كردن‭ ‬برمی‮ ‬گردد‮.‬‭ ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬تمام‭ ‬وب سایت های‭ ‬فروش‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها،‭ ‬آنها‭ ‬تنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬كپی‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬سیم‭ ‬كارت هایی‭ ‬می‮ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬تكنولوژی‭ ‬COMP128V1هستند،‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬یك‭ ‬كارشناس‭ ‬مخابراتی،‭ ‬درحال‭ ‬حاضر،‭ ‬سیم كارت های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ایران،‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬COMP128V2‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭ ‬جدیدی‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشته،‭ ‬وارد‭ ‬شبكه‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬دولتی‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‭‬این‭ ‬موضوع‭ ‬‮(‬كپی‭ ‬سیم كارت‮)‬‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬شكستن‭ ‬قفل‭ ‬و‭ ‬كپی‭ ‬سریال‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬در‭ ‬آنها،‭ ‬امكان پذیر‭ ‬است‮.‬‭ ‬البته‭ ‬اطلاعات‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬وب سایت های‭ ‬ارائه‭ ‬دهنده‭ ‬دستگاه های‭ ‬سیم‭ ‬كارت،‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬دستگاه های‭ ‬كپی‮ ‬كننده‭ ‬سیم‭ ‬كارت های‭ ‬نسل‭ ‬‮٢‬‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬COMP128V2‭ ‬است!با‭ ‬این‭ ‬تفاسیر،‭ ‬درمی‮ ‬یابید‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬مغفول‭ ‬مانده،‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬هشدار‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سوءاستفاده های‭ ‬احتمالی‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬است‮.‬
‭‬آن‭ ‬چه‭ ‬دولت‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬اعلام‭ ‬واعمال‭ ‬كند،‭ ‬غیرقانونی‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬دستگاه ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬تكنولوژی‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت‭ ‬است،‭ ‬مانند‭ ‬هر‭ ‬تكنولوژی‭ ‬دیگری،‭ ‬موارد‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اگر‭ ‬شركت‭ ‬ارتباطات‭ ‬سیار،‭ ‬خود‭ ‬انحصار‭ ‬این‭ ‬تكنولوژی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬قانونی‭ ‬كپی‭ ‬سیم كارت‭ ‬برای‭ ‬مشتركین‭ ‬متقاضی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند،‭ ‬هیچ‭ ‬فردی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬استفاده‭ ‬غیرقانونی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نخواهد‭ ‬رفت،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬هر‭ ‬حكومتی‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬یك‭ ‬تكنولوژی‭ ‬را‭ ‬غیرقانونی‭ ‬اعلام‭ ‬كند،‭ ‬كما‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماهواره‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬غیرقانونی‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬مادامی‭ ‬كه‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تكثیر‭ ‬سیم‭ ‬كارت‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬حداكثر‭ ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬گفت،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬خلاء‭ ‬قانونی‭ ‬قرار‭ ‬داریم‮.

جمعه 21/10/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName