حیا
توسط : سیدحسنی

یکی از نشانه های ایمان داشتن حیا است

جمعه 21/10/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName