آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که در بعضی از قطعات الکترونیکی ، پلاستیکهاى بخصوصی استفاده میشود که گرانتر از طلای هم وزن خودش هست.

آیا میدانستی که شمار کروموزوم ها در هر سلول انسان چهل و شش عدد می باشد در صورتی که در اسب شصت عدد و در سگ پنجاه و دو عدد میباشد.

آیا میدانستی که چینها اولین ملیتی بودند که هزار سال قبل از میلاد داراى پرچم به شکل امروزى بودند.

آیا میدانستی که فقط 1 درصد انرژى تولیدى خورشید میتواند زمین را به مدت صد و پنجاه میلیارد سال گرم نگه دارد.

آیا میدانستی براى هر 200 متر ارتفاع ، حدود یک درجه از دماى هوا کاسته میشود ، به این علت است که در ارتفاعات بیش از پنج هزار متر در قلل کوهها همیشه پر برف بوده و هرگز برفها آن آب نمیشود.

جمعه 21/10/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName