آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی الفبایی که نابینایان از آن استفاده میکنند ، بریل نام دارد .

کاشف این الفبا ، یک فرانسوى نابینا به نام لویی بریل بود که در قرن نوزدهم میلادى زندگی میکرد.

آیا میدانستی حدود پنج هزار سال پیش ، مصریان هنر چسپاندن قطعات چوب بیکدیگر را آموختند و صندلی یا چهار پایه را اختراع کردند.

آیا میدانستی که دور کامل آزاد شدن انرژى اتمی در خورشید شش و نیم میلیون سال طول میکشد.

آیا میدانستی سالیانه چهار میلیون نفر در آمریکا مورد حمله سگهاى خانگی قرار میگیرند که بیشترین این افراد را بچه ها تشکیل میدهند.

آیا میدانستی که بعضی از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان بالاست که مجبورند براى حفظ این گرما ، غذاى زیادى بخورند .

بطوریکه اگر شما بخواهید باندازه این نوع پرندگان غذا بخورید باید در هر وعده غذا حداقل ده کیلو غذا بخورید.

جمعه 21/10/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName