آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که اصلاح کردن صورت بنظر صاحبنظران یک نوع مراسم مذهبی بوده است .

ولی اینرا دقیقا نمیدانند که این رسم از مصر آمده یا از سومر.

آیا میدانستی قرون وسطی حدود سال 300 میلادى شروع شده و حداقل هزار سال نیز بطول انجامیده است .

این دوره از این نظر قرون وسطی نام گرفته که در واقع دوره اى مابین عصر باستانی و عصر جدید است.

آیا میدانستی قدیمترین پرچم ملی که هنوز هم باقیست ، متعلق به کشور دانمارک است .

بنا به روایتی تاریخ این پرچم به سال 1219 میلادى میرسد.

آیا میدانستی که حیواناتی چون سگ و گربه تنها از طریق نفس زدن تند ، تند به دفع گرماى بدن خود می پردازند و بدین علت است که سگ در هواى گرم دهان خود را باز کرده و له له می زند ، تا بدینگونه از حرارات و گرماى بدن خود بکاهد.

آیا میدانستی فقط 8 درصد ار انسانها چپ دست هستند.

جمعه 21/10/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName