آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که با تاثیر آدرنالین که در موقع ترس توسط غده هاى کلیوى تولید میشود ، خون از چهره به ماهیچه ها هجوم آورده و به بخش هایی که ضرورى تر است جریان می یابد .

براى همین است که هنگام ترس رنگ از رخسارتان می پرد.

آیا میدانستی که تا اوایل این قرن ، پوسیدگی دندان میان بسیارى از مردم شیوع داشت تا اینکه دانشمندن پی بردن که با افزودن فلوءورید سدیم به آب آشامیدنی ، از ابتلا به پوسیدگی دندان تا حدى میشود جلوگیرى کرد.

آیا میدانستی ضربان قلب مرغ مگس خوار 1000 مرتبه در دقیقه هست.

آیا میدانستی در قدیم در انگلستان توپ فوتبال را از مثانه حیوانات درست میکردند که روى آن را چرم میکشیدند و چیزى شبیه تخم مرغ میشد.

آیا میدانستی که یونانیان به افلاطون ، پلاتون میگویند .

شاید بخاطر شانه هاى پهنش بود که همشهریانش به او لقب شانه پهن داده بودند .

در زبان یونانی به پهن پلاتون میگویند.

جمعه 21/10/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName