آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا می دانستی بلندترین بنایی که به دست بشر ساخته شده برج تلویزیون کیپ جیراردو در ایالت میسوری است که ارتفاع آن 510 متر است.

آیا میدانستی که ماهی قزل آلا یکی از بهترین و معروفترین ماهیهای پرورشی آبهای شیرین است و نوع رنگین کمان آن نخستین بار از آمریکا به نقاط دیگر برده شده است.

آیا میدانستی فیل از گوشهایش بعنوان تهویه هوا نیز استفاده میکند .

فیل دماى بدنش را توسط گوشهایش متعادل نگه میدارد ، چون سطح بزرگی دارد که حیوان میتواند از طریق آن گرماى بدنش را کاهش دهد.

آیا میدانستی جرم خورشید برابر است با دو میلیارد میلیارد میلیارد تن .

آیا میدانستی که اگر چشمتان سالم باشد باید بتوانید به راحتی پس از نگاه کردن به چیزهاى دوردست بلافاصله بر حروف ریز کتابی که بر زانو گذاشته اید چشم دوخته و آنها را تشخیص دهید .

باید قادر باشید که این کار را فورا" و بدون تلاش در تطابق دید چشم انجام دهید.

جمعه 21/10/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName