راستا های معروف همدان
توسط : tajari
ا حدود 80سال پیش در همدان كهن اثار فراوانی از دوران و قرون گذشته دیده می شد اما به علت متمركز بودن این اماكن كه بیشتر هم بازار و راستا وبازارچه بوده به دلایل متعدد خصوصا ساخت میدان منحصر به فرد مركزی همدان كه شش خیابان اصلی از آن منشعب می شود از 40بازار تو در توی كه بیشتر آنها هم سر پوشیده بوده است چیز زیادی باقی نماده اما با این حال شهر همدان دارای بازار و بازارچه های قدیمی فراوانی است
جمعه 21/10/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName