آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است .

آیا میدانستی که عدسی چشم انسان در طول عمر او همیشه در حال رشد است.

دلفینها و فیلها فقط 2 ساعت در شبانه روز می خوابند .

آیا می دانید بیشترین عمل جراحی انجام شده بر روی یک فرد مربوط به سربازی به نام «لیونزدویت» که در اثر انفجار مین مجروح شده بود ، و به تعداد 410 بار می باشد.

آیا میدانستی که نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ می کند

جمعه 21/10/1386 - 12:44
پسندیدم 0
UserName