آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که پنگوءن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پگوءن ماده چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست دهد.

آیا میدانستی که روغن ساعت گرانبها ترین محصول نفت خام است.

آیا می دانستی که اولین عمل جراحی ثبت شده در تاریخ پزشکی در.

سال 1136 میلادی توسط جراح نظامی پادشاه انگلستان «ژرژ دوم» با موفقیت انجام شد.

آیا میدانستی قلب گنجشک 100 بار در دقیقه می زند ، درضمن میدانستی که گنجشکها روی زمین راه نمی روند بلکه می پرند.

آیا میدانستی که اگر یخهای قطب جنوب آب شود ، آب اقیانوسها 70 متر بالا میاید و یک چهارم خشکیها زیر آب میرود.

جمعه 21/10/1386 - 12:44
پسندیدم 0
UserName