آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که همه سیاره های منظومه شمسی از غرب به شرق میچرخند به جز سیاره ناهید که از شرق به غرب میچرخد.

آیا میدانستی که مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.

آیا می دانید بزرگترین مار جهان ، 8 متر طول و 125 کیلوگرم وزن دارد.

آیا میدانستی که از هر 10 زن یک نفر در طول زندگیش به سرطان سینه مبتلا میشود.

آیا میدانستی سالیانه 30000 نفر در اثر مار گزیدگی جان خود را از دست میدهند.

جمعه 21/10/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName