خدا كند كه بیایی. . . . .
توسط : parandeh2

دورم زتو ای خسته خوبان چه نویسم((یامهدی))من مرغ اسیرم به عزیزم چه نویسم((یامهدی))ترسم كه قلم شعله كشد صفحه بسوزد((یامهدی))با این دل گریان به عزیزم چه نویسم((یامهدی))به امید تعجیل در ظهور مرد حق و حقیقت مرد عدل و عدالت مهدی موعود همیشه پیروز آن پادشه خوبان و آن ناجی آسمانی انشاالله. . . ./زهره/parandeh2/

جمعه 21/10/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName