رشد عقلى و توسعه علمى و اخلاقى
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

رشد عقلى و توسعه علمى و اخلاقى

امام جعفر بن محمد صادق (علیهما السلام) :

« چون قائم ما قیام كند ، دستش را بر سرهاى بندگان مى نهد كه بدین طریق خردهاى آنان را جمع مى كند ( و به تشتت آرا پایان مى دهد ) و اخلاقشان را كمال مى بخشد »

امام محمد باقر (علیه السلام) :

« چون قائم ما قیام كند ، دستش را بر سر بندگان مى گذارد كه از این راه خردهاى آنان را ( با از بین بردن اختلاف آرا ) جمع مى كند و خردهاى آنان كمال مى یابند »

امام جعفر بن محمد صادق (علیهما السلام) مى فرماید :

« قائم ما اگر قیام كند ، خداوند حواس بینایى و شنوایى شیعیان ما را توسعه مى دهد تا جایى كه ( نیاز به ) وسیله اتصال میان آنان و قائم نباشد ، با آنان سخن مى گوید و آنان او را مى شنوند و به او نگاه مى كنند »

امام جعفر صادق (علیه السلام) :

« علم بیست و هفت بخش است . هرآنچه پیامبران آورده اند ، دو بخش است و تا امروز مردم چیزى بیش از آن دو بخش را نمى دانند . اگر قائم ما قیام كند آن بیست و پنج بخش را برمى آورد و در میان مردم پراكنده مى كند و دو بخش یاد شده را ضمیمه كرده ، تا آنچه مى پراكند بیست وهفت بخش گردد »

ارزیابى نهایى

امام جعفر صادق (علیه السلام) مى فرماید :

« دولت ما واپسین دولت است و هیچ خاندان صاحب دولتى نخواهد بود مگر اینكه پیش از ما فرمانروایى كنند تا اگر سیرت ما را دیدند نگویند چنانچه فرمانروایى از ما بود همانند سیره اینان رفتار مى كردیم ، این همان سخن خداوند است كه : « فرجام كار خاص متقیان است » » .

 

برگرفته از سایت استاد حسین انصاریان (بخش مقالات استاد) به نشانی Erfan.ir

جمعه 21/10/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName