رفاه عمومى
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

رفاه عمومى

امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده :

« آسیب دیدگانى كه قائم اهل بیتم را درك كنند ، درمان مى یابند و ناتوانانى كه او را دریابند ، توانا مى شوند »

امام جعفر صادق (علیه السلام) فرموده اند :

« قائم ما اگر قیام كند ، فردى از شما كسى را مى جوید كه مال به او برساند و از زكاتى كه به عهده دارد بردارد اما پیدا نمى كند تا آن را از او بپذیرد و مردم بدانچه خدایشان از فضل خویش به آنان روزى كرده ، بى نیاز مى شوند »

امیرمؤمنان (علیه السلام) از پیامبر آورده كه فرمود :

فرد به سوى او روى مى آورد در حالى كه مال بر هم انباشته شده ، به وى مى گوید : اى مهدى به من عطا كن ، مهدى مى گوید :  هر چه خواهى  بردار !

امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است :

چون قائم ظاهر شود سالى دو بار به مردم بخشش مى كند و در ماه دو بار ارزاق مى دهد و بین مردم مساوات مى كند تا آنجا كه نیازمند به زكات را نیابى . زكات پردازان با زكات خود به سوى نیازمندان از شیعیان مهدى مى آیند اما آنان نمى پذیرند ، پول زكات را كیسه مى كنند و بر خانه هاى شیعیان مى گردانند ، شیعیان از خانه هاى خود بیرون آمده ، به آنان مى گویند : ما نیازى به پول هاى شما نداریم .

امام باقر (علیه السلام) در ادامه سخنان خود فرموده است :

اموال مردم همه دنیا از درون و بیرون زمین براى مهدى جمع مى شود كه به دنبال آن به مردم گفته مى شود : رو آورید به آنچه به خاظر آن رحم ها را قطع كردید و در آن خون هاى حرام را ریختید و به سبب آن مرتكب انواع گناه ها شدید . در اینجا امام مهدى بخشش مى كند كه پیش از او هیچ كس چنان بخششها نكرده است .

رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود :

« در آخر زمان خلیفه اى خواهد بود كه مال را پخش مى كند و نمى شمارد »

از خلیفگان شما خلیفه اى است كه مال را بدون شمارش پخش مى كند .

عطایش گواراستعطاؤهُ هَنِیّاً .

رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مى فرماید :

وَیَمْلاَُ اللّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمّد غِنى .

« خداوند ( در روزگار مهدى ) دلهاى امت محمد را پر از بى نیازى مى كند »

 

برگرفته از سایت استاد حسین انصاریان (بخش مقالات استاد) به نشانی Erfan.ir

جمعه 21/10/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName