ای حسین عزیز :
توسط : حامد...
 

ای حسین عزیز :

ایمان ما ملتها ، تاریخ فردای ما ، کالبد زمان ما ، به تو و خون تو محتاج است ، ای حسین عزیز ......

جمعه 21/10/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName