پیامبر اسلام ( ص ) حسین را می بوسید
توسط : حامد...
 

پیامبر اسلام ( ص ) حسین را می بوسید و می گریست و می فرمود :

حسین جان !

برای تو مصیبتی بزرگ وجود دارد ، خداوند لعنت کند قاتل و کشنده ی تو را .

جمعه 21/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName