امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

 

امام حسین (ع) :

 مانند كسی عمل كن كه به مجازات در مقابل گناه و پاداش در مقابل نیكی اعتقاد دارد.

إعمل عمل رجل یعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزی بالإحسان .

بحار الانوار، ج 78، ص 127

جمعه 21/10/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName