امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 حوائج خود را از كسی درخواست نكن ، مگر از فرد متدین یا جوانمرد یا شریف و نجیب .

لا ترفع حاجتك إلا إلی أحد ثلاثة: إلی ذی دین أو مروة أو حسب .

بحار الانوار، ج 78، ص 118

جمعه 21/10/1386 - 10:35
پسندیدم 0
UserName