در دنیاى رسانه سالارى
توسط : حامد...
 

در دنیاى رسانه سالارى ، عاشورا و سیدالشهداء علیه السلام هم مورد هجوم فرهنگى است نه هجوم فیزیكى، و پاسدارى از فرهنگ عاشورا وظیفه ماست.

جمعه 21/10/1386 - 10:35
پسندیدم 0
UserName