امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 وقتی شنیدی كه كسی به عزت و آبروی مردم تعرض می كند، سعی كن كه تو را نشناسد.

إذا سمعت أحدا یتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفك .

بلاغة الحسین ، ص 284

جمعه 21/10/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName