امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 كسی كه گرفتاری و اندوه مؤمنی را برطرف كند و او را آسوده كند، خداوند گرفتاری و اندوه دنیا و آخرت را از او رفع می كند.

من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنیا و الَخرة.

بحار الانوار، ج 78، ص 122

جمعه 21/10/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName