شكست قامت‏خورشید ...
توسط : حامد...
 

شكست قامت‏خورشید ...

 

و اینك، بوى قافله عشق، مشام جاده‏ها را نوازش مى‏دهد و حجم اشتیاق، قلب انتظار را مى‏آشوبد و تپه‏ها پشت‏به پشت، سرك مى‏كشند و در آرزوى به آغوش كشیدن قدم‏هاى قافله عشق انتهاى جاده را مى‏پایند و قلب كویر در هرم نگاه آسمان، تبدار است و در عطش دیدار قافله سالار عشق، سر به دامن گذاشته است و آسمان، چشم در چشم كویر، راه سپید مردان حماسه و عشق را دنبال مى‏كند . خورشید، حیاتش را در آینه چشمان خورشید حقیقت مى‏جوید .

 

مردان پر غرور و سرافراز، هم قدم با نسیم و هم نفس با شن‏هاى تفتیده، راه بى انتها را مى‏پیمایند . نبض زمین در التهاب رویش حادثه‏اى عظیم مى‏تپد . اسبان مفتخر به هم گامى خداوندگاران شرف و عزت و آزادگى، نجیب و با وقار گام برمى‏دارند و روح آزاده شان را در زیر پاى آزاده‏ترین آزادگان عالم قربانى مى‏كنند و به آن مى‏بالند .

 

و شتران به نرمى حریر راه مى‏پیمایند تا سختى راه بر لطیف‏ترین روح‏هاى پاك، گران نیاید و جسم عزیز زیباترین حوریان زمینى، مغموم نگردد .

 

و فرزند معرفت، ماه بنى هاشم، بال در بال ملائك، چشم به افق نگاه خورشید امامت دوخته و از پنجره نگاه حسین ( علیه‏السلام)، افق‏هاى دوردست‏حیات با عزت را نظاره مى‏كند و اهل بیتش را از تیررس نگاه هر حادثه‏اى دور مى‏سازد و جان در سر قدومشان مى‏نهد . و تاج عزتش، شرف خدمتگزارى به فرزندان فاطمه ( علیهاالسلام) است .

 

هرم نگاهت دل شیطان شكست

 

آب ز عمق شرفت، مست گشت

 

آب، شرمنده از حجم شرم تو، در آخرین تبسم چشمانت‏به اهل بیت‏حسین ( علیه‏السلام)، و مشك شرمنده از ارتفاع آه تو در آخرین ترنم لبهایت‏براى اهل بیت‏حسین ( علیه‏السلام)، و خاك شرمنده، آنگاه كه صورت مه جبین تو را در خود دید، و چشمه‏هاى عطش خشكید، چون دست‏هاى تو بر ساحل دید، و شكست قامت‏خورشید در آخرین قیام صدایت: «یا اخا ادرك اخا» و ... .

جمعه 21/10/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName