از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره -قسمت دوم
توسط : حامد...
 

از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره  -قسمت دوم

 

اسلام

 

ارائه چهره جدیدى از اسلام، كه از آن به اسلام حسینى علیه‏السلام یاد مى‏شود، از مهم‏ترین عوامل پیروزى انقلاب اسلامى است. در حقیقت، اسلامى را كه امام حسین علیه‏السلام و امام خمینى قدس‏سره به كار گرفتند، با اسلام عبدالله بن زبیر تفاوت داشت؛ زیرا، این‏گونه اسلام‏ها قادر به انقلاب كردن و جاودانه شدن نبوده‏اند. اما واقعا، چه تفاوتى بین اسلام آنان وجود داشت؟ توجه به موارد زیر، بخشى از تفاوت‏هاى این دو را نشان مى‏دهد:

 

امام حسین علیه‏السلام در نامه‏اى به مردم بصره نوشت: «شما را به كتاب خدا و سنّت پیامبر دعوت مى‏كنم؛ زیرا در شرایطى قرار گرفته‏ایم كه دیگر سنت پیامبر از میان رفته و جاى آن را بدعت گرفته است.» «[امام خمینى قدس‏سره [در ظرف دو دهه توانستند چهره نوینى از اسلام بسازند، چهره‏اى مترقى، انقلابى، مبارز... این اسلام احیا شده همه آن چیزى بود كه رژیم شاه نبود... با چنین تصویرى از... اسلام، [او [توانست میلیون‏ها نفر را در اعتراض و مخالفت با رژیم شاه به حركت درآورد.» اما اسلام حسینى علیه‏السلام و اسلام خمینى قدس‏سره ، چه تفاوت‏هایى با اسلام یزیدى و اسلام پهلوى داشت؟ به برخى از این تفاوت‏ها بنگرید:

 

تقیه: تقیه كه ریشه در قرآن و سنّت دارد، یك حكم قطعى براى همه زمان‏ها و مكان‏ها نیست. به همین دلیل، امام حسین علیه‏السلام و امام خمینى قدس‏سره در مواردى كه اسلام در خطر باشد تقیه را حرام و قیام خود علیه حكومت یزید و شاه را آغاز و ادامه دادند.

ادامه دارد.....

جمعه 21/10/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName