امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 از امام حسین (ع ) پرسیدند: یا ابن رسول الله روزگار را چگونه می گذرانی ؟ فرمودند: روزگار را در حالتی می گذرانم كه پرودگار بزرگ ناظر بر اعمال من است و آتش جهنم را در پیش روی خود مشاهده می كنم . مرگ در تعقیب من است و از گیر حساب بازپسین رهایی ندارم و در گرو اعمال خویشتن می باشم . آنچه دلم بخواهد، نمی شود و قدرت دفع مكروهی از خویشتن ندارم . كارها در دست دیگری است ، اگر اراده كند عذابم فرماید و اگر بخواهد، مورد عفوم قرار می دهد. بنابر این كدام مسكین است كه از من درمانده تر باشد؟

سئل الحسین بن علی (ع ) فقیل له : كیف أصبحت یا ابن رسول الله ؟ قال (ع ) : أصبحت و لی رب فوقی، و النار أمامی، و الموت یطلبنی، و الحساب محدق بی، و أنا مرتهن بعملی، لا أجد ما أحب ، لا أدفع ما أكره ، و الأمور بید غیری، فإن شاء عذبنی و إن شاء عفا عنی، فأی فقیر أفقر منی؟

بحار الانوار، ج 78، ص 116

جمعه 21/10/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName