سوق به سوى نیكى
توسط : jadval
سوق به سوى نیكى

امام صادق علیه السلام از امیر مؤ منان علیه السلام روایت مى كند: تفكر (انسان را) به سوى نیكى و عمل به آن فرا مى خواند.

جمعه 21/10/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName