هدف خلقت
توسط : jadval
هدف خلقت

الهى ! در خلقت شیطان كه آن همه فواید و مصالح است ، در خلقت ملك چه ها باشد؟

جمعه 21/10/1386 - 7:50
پسندیدم 0
UserName