آرزوى روز روحانى و شب نورانى
توسط : jadval
آرزوى روز روحانى و شب نورانى

الهى ! روزم را چون شبم روحانى گردان و شبم را چون روز نورانى

جمعه 21/10/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName